cOn éN nhỎ lạC bẦy~~~

Giữa bão tố của cuộc đời ngang trái,

Biết tìm đâu hạnh phúc ngày mai?

Giữa con đường đầy cạm bấy chông gai,

Ai là kẻ sẽ vì tôi phải khóc???

By Tiểu Bình